Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2019

mocnoliryczna
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman

July 17 2019

mocnoliryczna
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky vianiskowo niskowo

June 26 2019

mocnoliryczna
3995 af96
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
mocnoliryczna
2710 9535 500
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
mocnoliryczna
Marzyłem o Tobie, zanim Cię w ogóle ujrzałem na oczy. 
— D
mocnoliryczna
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viamaybeyou maybeyou

June 25 2019

mocnoliryczna
Może niektórych kobiet nie da się poskromić.
Może potrzebują biegać na wolności, dopóki nie znajdą kogoś, tak dzikiego, aby biegał z nimi...
— Carrie Bradshaw
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazouza zouza
mocnoliryczna
5334 384f 500
Reposted fromsoftboi softboi vialadymartini ladymartini

June 15 2019

mocnoliryczna
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— so tired!
Reposted fromlovvie lovvie viahavingdreams havingdreams
mocnoliryczna

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
mocnoliryczna
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx

June 06 2019

mocnoliryczna
1567 9d92
Reposted fromkarahippie karahippie viafreeway freeway

June 05 2019

mocnoliryczna
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
mocnoliryczna
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viabeltane beltane

May 22 2019

mocnoliryczna
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viapareidolie pareidolie

May 12 2019

mocnoliryczna
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viabarszczowa barszczowa
mocnoliryczna
6046 fccb 500
Reposted fromsoftboi softboi viadessinemoilapaix dessinemoilapaix

May 07 2019

2172 714a 500
Reposted fromblutelf blutelf viabadblood badblood
Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung (via polskie-zdania)
Reposted fromblutelf blutelf viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl