Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2018

mocnoliryczna
3139 1a16 500
Reposted fromfalk falk viaPolinda Polinda
mocnoliryczna
5822 7344

April 11 2018

mocnoliryczna
The sexiest people are thinkers.
— Vivienne Westwood
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viakotfica kotfica
mocnoliryczna
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viabeltane beltane
mocnoliryczna
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
Reposted frompanikea panikea viakotfica kotfica
mocnoliryczna
2210 9007 500
Reposted frommartinif16 martinif16 viakotfica kotfica
mocnoliryczna
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
mocnoliryczna
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakotfica kotfica

April 08 2018

mocnoliryczna
4282 1902
mocnoliryczna
7454 7c2e
Reposted fromcaligula caligula viadeparter departer
2566 aabe 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viadeparter departer
mocnoliryczna
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
mocnoliryczna
7166 68bd
Reposted fromDamnjan Damnjan vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
mocnoliryczna
6349 0809
Reposted fromtfu tfu vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
mocnoliryczna
miało być tylko raz, spróbowałem Cię raz, teraz chce cały czas 
— Smolasty, ft. Otsochodzi - Uzależniony
Reposted frompolciak polciak vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
mocnoliryczna
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
— F.G. Gerson "21 kroków do szczęścia"

April 01 2018

mocnoliryczna

March 29 2018

mocnoliryczna
2339 21f5 500

March 28 2018

mocnoliryczna
8620 39dd
mocnoliryczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl