Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

mocnoliryczna
9530 bfea 500
Reposted frompesy pesy viaszalony-virus szalony-virus
mocnoliryczna
4635 ac43
Reposted fromspring-flow spring-flow viapsychodelik psychodelik
4554 588b
Reposted frombaboooshka baboooshka viaolalaa olalaa
mocnoliryczna
7193 6896 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viakeithpeligro keithpeligro

June 26 2017

mocnoliryczna
ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
mocnoliryczna
1575 d750 500
Reposted fromshakeme shakeme viastaystrongangie staystrongangie
mocnoliryczna
5901 3b8f
mocnoliryczna
6194 1b14 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

June 25 2017

mocnoliryczna
5002 6bdb
Reposted frompoppyseed poppyseed viayourhabit yourhabit
mocnoliryczna
mocnoliryczna
4326 c42a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mocnoliryczna
3116 d17d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
mocnoliryczna
JA CHCIAŁAM ŻEBY MNIE KTOŚ PRZYTULIŁ PO PROSTU
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamaybeyou maybeyou
mocnoliryczna
6913 40e0 500
mocnoliryczna

June 24 2017

mocnoliryczna
6178 ba69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacytrus cytrus
5323 d2f1 500
Reposted fromtwice twice viacytrus cytrus
mocnoliryczna
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viacytrus cytrus
0223 e7d5

besttravelphotos:

Paris, France

mocnoliryczna
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl