Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

mocnoliryczna
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
mocnoliryczna
mocnoliryczna
Reposted fromtwice twice viacziczi cziczi
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

April 26 2017

mocnoliryczna
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viaaynis aynis
mocnoliryczna
5088 3fbc

April 23 2017

mocnoliryczna
Shani uśmiechnęła się jeszcze śliczniej, a Jaskier znowu nabrał ochoty, by wreszcie ułożyć balladę o dziewczętach takich jak ona – niezbyt ładnych, a pięknych, takich, które śniły się po nocach, podczas gdy te klasycznie urodziwe zapominało się po pięciu minutach.
— Andrzej Sapkowski "Krew elfów"
Reposted fromlexi lexi viaa-antimatter a-antimatter
mocnoliryczna
3958 eb48
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaa-antimatter a-antimatter
mocnoliryczna
5128 a68d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viazulu zulu

April 22 2017

6331 5778 500
Reposted fromdeviate deviate viabeliveinme beliveinme
mocnoliryczna
mocnoliryczna

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viazulu zulu

April 20 2017

mocnoliryczna
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viasapnai sapnai
5924 0580
Reposted fromNanutka Nanutka viaune-raconteuse une-raconteuse
2255 1a7a 500
Reposted fromfreakish freakish viaune-raconteuse une-raconteuse
mocnoliryczna
0616 09c0 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viaelinela elinela
mocnoliryczna
8981 6287 500
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - "Nieobecność"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl