Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

mocnoliryczna
2555 20dc 500
mocnoliryczna
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski
mocnoliryczna
Chciałabym w końcu w siebie uwierzyć...
mocnoliryczna
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawakemeupx wakemeupx

February 17 2019

mocnoliryczna

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viakoloryzacja koloryzacja

February 16 2019

mocnoliryczna

podczas kłótni wyobraź sobie że może to być wasza ostatnia rozmowa, od ciebie zależy jak ją zakończysz. 
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viapozakontrola pozakontrola
mocnoliryczna
Jeśli człowiek nie potrafi się śmiać z własnych wpadek, to z czego będzie umiał się śmiać?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasweetnothingg sweetnothingg

February 15 2019

mocnoliryczna
Utrzymywanie stałego kontaktu wzrokowego jest tak samo istotnym składnikiem eleganckiego stylu bycia i oznaką dobrych manier jak mocny uścisk dłoni. Świadczy o szacunku, jakim darzymy rozmówcę, a także o naszej pewności siebie. W ten sposób dajemy do zrozumienia, że nie mamy nic do ukrycia. Osoba, która utrzymuje kontakt wzrokowy, wysyła komunikat, że jest godna zaufania. Ponadto, gdy patrzymy naszemu rozmówcy w oczy, dajemy mu poznać, że go uważnie słuchamy.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viasweetnothingg sweetnothingg
mocnoliryczna
5363 5df5 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viasweetnothingg sweetnothingg
mocnoliryczna
Słowa to jeszcze nie czyny
— Zbrodnia i kara
Reposted fromdziaba dziaba viasweetnothingg sweetnothingg

February 08 2019

mocnoliryczna
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger

February 07 2019

mocnoliryczna

February 02 2019

mocnoliryczna
mocnoliryczna
6110 22eb 500
Reposted fromSanthe Santhe vianadelle nadelle
mocnoliryczna
4261 d842
Reposted fromrevalie revalie vianadelle nadelle
mocnoliryczna
mocnoliryczna
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 10 2018

mocnoliryczna
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
mocnoliryczna
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viatouchthesky touchthesky

November 09 2018

mocnoliryczna
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl