Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

mocnoliryczna
2111 8a26

March 22 2017

mocnoliryczna
3719 b738

March 19 2017

mocnoliryczna
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viasillene sillene
mocnoliryczna
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viaa-antimatter a-antimatter

March 18 2017

8917 5537
Reposted fromerial erial viaifyouleave ifyouleave
mocnoliryczna
 Ludzie bardzo często dowiadują się o czymś za późno.
— D. Terakowska
Reposted fromKaoru Kaoru viaxannabelle xannabelle
mocnoliryczna
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaxannabelle xannabelle
mocnoliryczna
Reposted frommrrru mrrru viaxannabelle xannabelle
mocnoliryczna

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq via00monnn066 00monnn066
mocnoliryczna
8959 1c1d
Reposted fromczajnikq czajnikq viaCannonball Cannonball
mocnoliryczna
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaa-antimatter a-antimatter
mocnoliryczna
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viaa-antimatter a-antimatter

March 16 2017

mocnoliryczna
9183 925b 500
Reposted fromschiza schiza viagdziejestola gdziejestola
mocnoliryczna
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
mocnoliryczna
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakapitandziwny kapitandziwny
mocnoliryczna
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viamadadream madadream
mocnoliryczna
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viazulu zulu

March 15 2017

mocnoliryczna
6449 7265
Reposted fromfelicka felicka viaserplesniowy serplesniowy
mocnoliryczna
Reposted fromthetemple thetemple viairmelin irmelin
mocnoliryczna
Czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna?
— Witold Gombrowicz
Reposted frommissljud missljud viaserplesniowy serplesniowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl