Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

mocnoliryczna
8731 fd58
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viabeltane beltane
mocnoliryczna
mocnoliryczna
Ten, kto nie chce, zawsze znajdzie powód. Ten, kto chce, zawsze znajdzie sposób.
— wzk
Reposted fromskonfundowane skonfundowane
5151 269e 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianoticeable noticeable

November 21 2017

mocnoliryczna
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
mocnoliryczna
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viamalazadymiara malazadymiara

November 15 2017

mocnoliryczna
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran - "Zeszyty 1957-1972"

November 14 2017

mocnoliryczna
3460 809e
Reposted fromthetemple thetemple viamaybeyou maybeyou

November 12 2017

mocnoliryczna
6471 bea0

November 11 2017

mocnoliryczna
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
mocnoliryczna

November 03 2017

Chciałabym poleżeć na Tobie i posłuchać bicia Twojego serca
— moja głowa (via bez-granicznie)

teraz

(via zgorszeni-e)

Reposted fromblutelf blutelf viabe-awesome-today be-awesome-today
mocnoliryczna
Słyszałem kiedyś, że człowiek najbardziej kocha w innych własne odbicie. To nieprawda. Człowiek kocha w innych to, czego nie ma szans ujrzeć w sobie.
— Robert McLiam Wilson
Reposted fromhormeza hormeza viapozakontrola pozakontrola
mocnoliryczna

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

November 02 2017

5845 1c5b
Reposted fromfakinszit fakinszit vialojournal lojournal
mocnoliryczna
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Myśliwski
Reposted fromrol rol vialojournal lojournal
mocnoliryczna
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft vialojournal lojournal
mocnoliryczna
8787 6b87 500
Reposted fromczwartekpiatek czwartekpiatek viaszydera szydera

November 01 2017

mocnoliryczna
W miłości właśnie cenię
Niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem.

— ― Jan Sztaudynger “W miłości”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl