Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

mocnoliryczna
Jedźmy gdzieś, błagam. Potrzebuję ucieczki, oderwania, zapomnienia.
— so tired!
Reposted fromlovvie lovvie viahavingdreams havingdreams
mocnoliryczna

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"
mocnoliryczna
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viawakemeupx wakemeupx

June 06 2019

mocnoliryczna
1567 9d92
Reposted fromkarahippie karahippie viafreeway freeway

June 05 2019

mocnoliryczna
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
— Moja dusza pachnie Tobą
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
mocnoliryczna
9311 162c 500
Reposted frompiehus piehus viabeltane beltane

May 22 2019

mocnoliryczna
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viapareidolie pareidolie

May 12 2019

mocnoliryczna
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viabarszczowa barszczowa
mocnoliryczna
6046 fccb 500
Reposted fromsoftboi softboi viadessinemoilapaix dessinemoilapaix

May 07 2019

2172 714a 500
Reposted fromblutelf blutelf viabadblood badblood
Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung (via polskie-zdania)
Reposted fromblutelf blutelf viabadblood badblood
mocnoliryczna
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane vialexxie lexxie
mocnoliryczna

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabluejane bluejane
mocnoliryczna
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viacarmenluna carmenluna

May 02 2019

mocnoliryczna
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabeltane beltane
mocnoliryczna
2437 1811 500
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
mocnoliryczna
5753 d976 500
Reposted fromhormeza hormeza viabeltane beltane
mocnoliryczna
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viabeltane beltane
mocnoliryczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl