Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viainvincible invincible
mocnoliryczna
0766 8c3e 500

October 12 2017

1653 f6f5
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viaholymoly holymoly
mocnoliryczna
5389 7810
Reposted frompulperybka pulperybka viakhal khal
mocnoliryczna
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viarudosci rudosci
mocnoliryczna
6644 81c4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

October 10 2017

mocnoliryczna

October 09 2017

mocnoliryczna
4559 3ffb
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viainvincible invincible
mocnoliryczna
mocnoliryczna
5034 9ace 500
Keith Richards
Reposted frommoralna moralna viaclerii clerii

October 08 2017

mocnoliryczna
2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawildhorses wildhorses
mocnoliryczna
Zamień cały niepokój na modlitwę, a Pan na pewno pomoże. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viacziczi cziczi
mocnoliryczna
5841 f061
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapikkumyy pikkumyy
mocnoliryczna
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viagemmy gemmy
mocnoliryczna
1256 bcbc 500
Reposted fromtrustworthy trustworthy via13-days 13-days
mocnoliryczna
1584 b849
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
mocnoliryczna
mocnoliryczna
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski

October 07 2017

mocnoliryczna
2465 cf9c

Myślę, że najtrudniejszą rzeczą w przywiązaniu jest pozwolić temu odejść..
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaclerii clerii
mocnoliryczna
7963 477b
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven vianemuri nemuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl