Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

mocnoliryczna
"Czyż pod stołem, który nas dzieli, nie trzymamy się wszyscy tajnie za ręce?"

Bruno Schulz - "Sanatorium pod klepsydrą"
mocnoliryczna
Gdy nie powiesz czegoś facetowi to sam się nie domyśli. Gdy nie powiesz czegoś kobiecie to stworzy własną wersję.
Reposted fromapatia apatia viatouchthesky touchthesky

November 09 2018

mocnoliryczna
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viabeltane beltane
mocnoliryczna
9475 9294 500
Reposted frommakle makle viabeltane beltane

November 04 2018

mocnoliryczna
0969 2eee
co byś....
Reposted frombeatlegirl beatlegirl vianamehercarmen namehercarmen
mocnoliryczna
mocnoliryczna
6473 8123
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible

October 30 2018

mocnoliryczna

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
mocnoliryczna
2673 a132 500
Reposted fromyveee yveee viatakemeawayrightnow takemeawayrightnow
mocnoliryczna
4287 b00f 500
Reposted fromoll oll viatakemeawayrightnow takemeawayrightnow

October 28 2018

mocnoliryczna
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
mocnoliryczna
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
mocnoliryczna
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique vialenka024 lenka024

October 27 2018

mocnoliryczna
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viacarmenluna carmenluna
mocnoliryczna

Bo cię pragnę. Tylko ciebie. Dziewczyny, która chowa się przed światem.

— Abbi Glines - "Vincent Boys"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
mocnoliryczna
Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaWilalena Wilalena

October 21 2018

mocnoliryczna
3661 4350 500

October 20 2018

mocnoliryczna
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viakotfica kotfica
mocnoliryczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl